KẾT QUẢ NĂM 2018

Danh sách địa chỉ, thông tin các Hội VHNT của các địa phương trong Khu vực NTBTN

THỂ LỆ

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
+ Hội NSNA Việt Nam - Ban Sáng Tác - Triển Lãm: 024.39435885
+ Hội VHNT Tỉnh Gia Lai- Điện thoại: 02693.824679
Gửi ảnh: Mai Vinh - 0263.3700292

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 10 tác giả, 5 tỉnh/thành và 23 tác phẩm

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
+ Hội NSNA Việt Nam - Ban Sáng Tác - Triển Lãm: 024.39435885
+ Hội VHNT Tỉnh Gia Lai- Điện thoại: 02693.824679
Gửi ảnh: Mai Vinh - 0263.3700292