KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG 2019

Thông báo: Về việc hủy kết quả triển lãm của tác giả có tác phẩm phạm qui.

Sau khi Thông báo kết quả tác phẩm được chọn triển lãm, Ban Tổ chức Liên hoan Ảnh Nghệ thuật Nam Trung bộ & Tây Nguyên lần thứ 24 năm 2019 đã phát hiện 2 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm vi phạm Thể lệ của Liên hoan...

KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM (2019)

KẾT QUẢ NĂM 2018

Danh sách địa chỉ, thông tin các Hội VHNT của các địa phương trong Khu vực NTBTN

THỂ LỆ

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Trương Hữu Hùng EVAPA/G, UV HĐNT - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Trương Hoàng Thêm, EVAPA/G - Thành viên
3. NSNA Võ Duy Bằng, EVAPA - Thành viên
4. NSNA Vũ Anh Tuấn, EVAPA/G - Thành viên
5. NSNA Trương Vững, EVAPA/G - Thành viên

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
+ Hội NSNA Việt Nam - Ban Sáng Tác - Triển Lãm: 024.39435885
+ Hội VHNT Tỉnh Gia Lai- Điện thoại: 02693.824679
Gửi ảnh: Mai Vinh - 0263.3700292

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 301 tác giả, 10 tỉnh/thành và 2139 tác phẩm

Thông báo: Về việc hủy kết quả triển lãm của tác giả có tác phẩm phạm qui.

Sau khi Thông báo kết quả tác phẩm được chọn triển lãm, Ban Tổ chức Liên hoan Ảnh Nghệ thuật Nam Trung bộ & Tây Nguyên lần thứ 24 năm 2019 đã phát hiện 2 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm vi phạm Thể lệ của Liên hoan...

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Trương Hữu Hùng EVAPA/G, UV HĐNT - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Trương Hoàng Thêm, EVAPA/G - Thành viên
3. NSNA Võ Duy Bằng, EVAPA - Thành viên
4. NSNA Vũ Anh Tuấn, EVAPA/G - Thành viên
5. NSNA Trương Vững, EVAPA/G - Thành viên

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
+ Hội NSNA Việt Nam - Ban Sáng Tác - Triển Lãm: 024.39435885
+ Hội VHNT Tỉnh Gia Lai- Điện thoại: 02693.824679
Gửi ảnh: Mai Vinh - 0263.3700292