KẾT QUẢ NĂM 2018

Danh sách địa chỉ, thông tin các Hội VHNT của các địa phương trong Khu vực NTBTN

THỂ LỆ

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Trương Hữu Hùng EVAPA/G, UV HĐNT - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Trương Hoàng Thêm, EVAPA/G - Thành viên
3. NSNA Võ Duy Bằng, EVAPA - Thành viên
4. NSNA Vũ Anh Tuấn, EVAPA/G - Thành viên
5. NSNA Trương Vững, EVAPA/G - Thành viên

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
+ Hội NSNA Việt Nam - Ban Sáng Tác - Triển Lãm: 024.39435885
+ Hội VHNT Tỉnh Gia Lai- Điện thoại: 02693.824679
Gửi ảnh: Mai Vinh - 0263.3700292

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 301 tác giả, 10 tỉnh/thành và 2139 tác phẩm

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Trương Hữu Hùng EVAPA/G, UV HĐNT - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Trương Hoàng Thêm, EVAPA/G - Thành viên
3. NSNA Võ Duy Bằng, EVAPA - Thành viên
4. NSNA Vũ Anh Tuấn, EVAPA/G - Thành viên
5. NSNA Trương Vững, EVAPA/G - Thành viên

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
+ Hội NSNA Việt Nam - Ban Sáng Tác - Triển Lãm: 024.39435885
+ Hội VHNT Tỉnh Gia Lai- Điện thoại: 02693.824679
Gửi ảnh: Mai Vinh - 0263.3700292