DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRIỂN LÃM VÀ XÉT GIẢI THƯỞNG

STT

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

1

Nguyễn An Khanh

Bình Định

2

Đỗ Văn Đông

Bình Định

3

Lê Hoài Nam

Bình Định

4

Lê Thanh Hải

Bình Định

5

Phan Minh Thọ

Bình Định

6

Phan Đình Trung

Bình Định

7

Nguyễn Phước Hoài

Bình Định

8

Nguyễn Minh Quang

Bình Định

9

Đặng Văn Hải

Bình Định

10

Nguyễn Tiến Trình

Bình Định

11

Trần Đình Hùng

Bình Định

12

Nguyễn Xuân Tuyến

Bình Định

13

Mai Quang Hiển

Đà Nẵng

14

Phạm Đăng Khiêm

Đà Nẵng

15

Đỗ Văn Pháp

Đà Nẵng

16

Phùng Đức Dũng

Đà Nẵng

17

Huỳnh Nam Đông

Đà Nẵng

18

Huynh Van Truyen

Đà Nẵng

19

Trần Lê Lâm

Đà Nẵng

20

Hồ Khắc Luận

Đà Nẵng

21

Phan Hữu Tuấn Vũ

Đà Nẵng

22

Trần Minh Trí

Đà Nẵng

23

Nguyễn Đức Hoàng

Đà Nẵng

24

Nguyễn Văn Nhị Trình

Đà Nẵng

25

Nguyễn Xuân Hà

Đà Nẵng

26

Lê Minh Tấn

Đà Nẵng

27

Trần Tấn Nghinh

Đà Nẵng

28

Lê Quang Thiện

Đà Nẵng

29

Hiệp Nguyễn

Đà Nẵng

30

Trần Ngọc Tiến

Đà Nẵng

31

Đoàn Ngọc Thịnh

Đà Nẵng

32

Trung Dao

Đà Nẵng

33

Đặng Minh Tú

Đà Nẵng

34

Nguyễn Tường Tuyên

Đà Nẵng

35

Võ Văn Việt

Đà Nẵng

36

Nguyễn Xuân Tư

Đà Nẵng

37

Trần Hữu Hạt

Đắk Lắk

38

Nguyễn Hữu Hùng

Đắk Lắk

39

Tôn Thất Tuấn Ninh

Đắk Lắk

40

Trần Thị Mùi

Đắk Lắk

41

Đào Thành Tuệ

Đắk Lắk

42

Ngô Minh Phương

Đắk Nông

43

Nguyễn Hùng

Đắk Nông

44

Trần Hồng Vân

Đắk Nông

45

Trần Văn Trung

Đắk Nông

46

Nguyễn Linh Vinh Quôc

Gia Lai

47

Ngô Huy Tịnh

Gia Lai

48

Lê Văn Vinh

Gia Lai

49

Hoàng Quốc Vĩnh

Gia Lai

50

Phạm Văn Dực

Gia Lai

51

Đặng Đức Bình

Khánh Hòa

52

Ha Binh

Khánh Hòa

53

Hồ Văn Liêm

Khánh Hòa

54

Nguyễn Hoài Văn

Khánh Hòa

55

Luuthaivanchuong

Khánh Hòa

56

Mai Lộc

Khánh Hòa

57

Trần Trung Hoà

Khánh Hòa

58

Lê Trung Hưng

Khánh Hòa

59

Văn Thành Châu ( Tên Thật Nguyễn Văn Châu)

Khánh Hòa

60

Vương Mạnh Cường

Khánh Hòa

61

Nguyễn Văn Ban

Kon Tum

62

Hoàng Đình Chiểu

Kon Tum

63

Võ Duy Tuyên

Kon Tum

64

Le Chau Dao

Phú Yên

65

Nguyen Phong Hoang

Phú Yên

66

Lê Chí Trung

Phú Yên

67

Huỳnh Siêu Tiến

Phú Yên

68

Trần Văn Hồng

Phú Yên

69

Nguyễn Hữu Khiêm

Quảng Nam

70

Huỳnh Hà

Quảng Nam

71

Lê Trọng Khang

Quảng Nam

72

Lê Vấn

Quảng Nam

73

Trần Công

Quảng Nam

74

Phạm Toàn

Quảng Nam

75

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

76

Phan Trọng Đạt

Quảng Nam

77

Alex Cao (cao Nguyên Vũ)

Quảng Ngãi

78

Đàm Văn Thảo

Quảng Ngãi

79

Đoàn Vương Quốc

Quảng Ngãi

80

Đinh Văn Hồng

Quảng Ngãi

81

Phạm Ngọc Đường

Quảng Ngãi

82

Trịnh Nhân Hiếu

Quảng Ngãi

83

Lê Minh Thể

Quảng Ngãi

84

Nguyễn Đức Minh

Quảng Ngãi

85

Nguyễn Phùng Căn

Quảng Ngãi

86

Nguyễn Tấn Cư

Quảng Ngãi

87

Bùi Thanh Trung

Quảng Ngãi

88

Mai Tuấn Vũ

Quảng Ngãi