DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Võ Văn Việt

Đà Nẵng

8

2

Trương Huỳnh Sơn

Đà Nẵng

8

3

Đặng Minh Tú

Đà Nẵng

8

4

Bùi Minh Châu

Đà Nẵng

8

5

Nguyễn Hữu Tấn

Quảng Nam

8

6

Lê Quang Tú

Bình Định

2

7

Nguyễn Xuân Hà

Đà Nẵng

8

8

Trần Minh Trí

Đà Nẵng

8

9

Lamquangbinh.antv@gmail.com

Đà Nẵng

8

10

Lê Minh Tấn

Đà Nẵng

8

11

Nguyễn An Khanh

Bình Định

8

12

Phạm Toàn

Quảng Nam

8

13

Đàm Minh Sơn

Đà Nẵng

8

14

Nguyễn Văn Nhị Trình

Đà Nẵng

8

15

Trần Hưng Đạo

Bình Định

8

16

Nguyễn Đăng Đệ

Đà Nẵng

8

17

Nguyễn Xuân Tư

Đà Nẵng

8

18

Trương Mạnh Hà

Đắk Lắk

1

19

Đoàn Vương Quốc

Quảng Ngãi

8

20

Nguyễn Đăng Lâm

Quảng Ngãi

8

21

Hồ Trung Lâm

Khánh Hòa

8

22

Huỳnh Siêu Tiến

Phú Yên

8

23

Đặng Văn Hải

Bình Định

8

24

Ho Phuoc Nam

Đà Nẵng

8

25

Ngô Thanh Bình

Quảng Ngãi

8

26

Phạm Ngọc Đường

Quảng Ngãi

8

27

Nguyen Minh Hoàng

Khánh Hòa

8

28

Phạm Văn Nguyên

Khánh Hòa

7

29

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

8

30

Bùi Thanh Lang

Đà Nẵng

8

31

Đào Đặng Công Trung

Đà Nẵng

6

32

Lê Thọ

Đà Nẵng

0

33

Nguyễn Ái Viet

Đà Nẵng

8

34

Lê Trung Hưng

Khánh Hòa

8

35

Nguyễn Hữu Tuấn (quảng Nam)

Quảng Nam

8

36

Phạm Đăng Khiêm

Đà Nẵng

8

37

Nguyễn Hữu Đức

Đà Nẵng

8

38

Mai Lộc

Khánh Hòa

8

39

Nguyễn Công Hưng

Đà Nẵng

8

40

Nguyễn Thanh Hiệp

Đà Nẵng

8

41

Ông Văn Sinh

Đà Nẵng

8

42

Nguyễn Trường Sáu

Đà Nẵng

6

43

Lê Hữu Hưng

Đà Nẵng

5

44

Nguyễn Hữu Thư

Quảng Ngãi

8

45

Trần Văn Minh

Đà Nẵng

2

46

Nguyễn Hữu Khiêm

Quảng Nam

8

47

Tran Le Lam

Đà Nẵng

8

48

Bùi Văn Cọ

Đắk Lắk

8

49

Phạm Quốc Hưng

Khánh Hòa

8

50

Võ Đình Khoa

Gia Lai

8