THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

20/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 2064 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 280 tác giả

Địa phương: 10 tỉnh/thành

DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Nguyễn Hữu Tấn

Quảng Nam

8

2

Lê Oanh

Đắk Lắk

8

3

Đặng Hữu Hùng

Đà Nẵng

8

4

Đinh Hoàng Minh Tuấn

Quảng Nam

3

5

Trần Hưng Đạo

Bình Định

10

6

Lê Thọ

Đà Nẵng

9

7

Phạm Trần Bình

Gia Lai

4

8

Nguyễn Hồng Quang Phương

Đắk Lắk

8

9

Hoàng Minh Tuấn

Khánh Hòa

6

10

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

9

11

Phạm Đăng Khiêm

Đà Nẵng

9

12

Hà Phươc Thạnh

Đà Nẵng

8

13

Đoàn Vương Quôc

Quảng Ngãi

8

14

Nguyễn Đức Minh

Quảng Ngãi

9

15

Võ Duy Tuyên

Kon Tum

8

16

Nguyễn Đức Bá Thiên

Quảng Nam

9

17

Lương Nguyễn Anh Trung

Quảng Ngãi

11

18

Hoàng Trọng Dũng

Khánh Hòa

8

19

Hà Vũ Linh

Đắk Lắk

9

20

Bùi Thanh Trung

Quảng Ngãi

9

21

Nguyễn Duy Sinh

Quảng Ngãi

8

22

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

11

23

Cao Nguyên Vũ

Quảng Ngãi

8

24

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

12

25

Trần Văn Luận

Quảng Nam

8

26

Nguyễn Công Hưng

Đà Nẵng

8

27

Huỳnh Gạch

Quảng Nam

8

28

Hồ Trung Lâm

Khánh Hòa

10

29

Hoàng Quốc Vĩnh

Gia Lai

9

30

Trần Anh Khoa

Khánh Hòa

10

31

Đỗ Nguyễn Đình Phong

Khánh Hòa

4

32

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

8

33

Nguyễn Hữu Thư

Quảng Ngãi

9

34

Đỗ Anh Vũ

Quảng Nam

8

35

Nguyễn Lúc

Khánh Hòa

9

36

Lê Trung Hưng

Khánh Hòa

9

37

Nguyễn Quốc Bửu

Khánh Hòa

1

38

Đỗ Tuấn Ngọc

Khánh Hòa

9

39

Quảng Bá Hải

Đà Nẵng

9

40

Bùi Minh Châu

Đà Nẵng

8

41

Hồ Văn Trung

Phú Yên

9

42

Tienngoctran111@gmail.com

Đà Nẵng

7

43

Nguyễn Ái Việt

Đà Nẵng

8

44

Bùi Thanh Lang

Đà Nẵng

8

45

Trần Công

Quảng Nam

13

46

Trần Văn Tư

Gia Lai

4

47

Trần Hồng Vân

Đắk Nông

8

48

Ongvansinhdn@yahoo.co.uk

Đà Nẵng

8

49

Nguyễn An Khanh

Bình Định

1

50

Nguyễn Quang Vinh

Kon Tum

1