DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Nguyễn Xuân Hà

Đà Nẵng

8

2

Phạm Đăng Khiêm

Đà Nẵng

8

3

Bùi Thanh Lang

Đà Nẵng

8

4

Phan Minh Thọ

Bình Định

8

5

Lê Thọ

Đà Nẵng

8

6

Đặng Văn Hải

Bình Định

8

7

Trần Hưng Đạo

Bình Định

5

8

Bùi Minh Châu

Đà Nẵng

8

9

Lê Minh Tấn

Đà Nẵng

8

10

Nguyễn Minh Hoàng

Khánh Hòa

8

11

Đặng Minh Tú

Đà Nẵng

8

12

Nguyễn Anh Vũ

Đà Nẵng

8

13

Trương Nghĩa Hiếu

Đà Nẵng

7

14

Trần Ngọc Tuấn

Đà Nẵng

7

15

Trần Anh Khoa

Khánh Hòa

8

16

Phạm Toàn

Quảng Nam

8

17

Trần Quốc Việt

Bình Định

5

18

Nguyễn Hữu Tấn

Quảng Nam

8

19

Nguyễn Nhật Ánh

Đà Nẵng

8

20

Hiệp Nguyễn

Đà Nẵng

8

21

Nguyễn Xuân Tư

Đà Nẵng

8

22

Võ Văn Việt

Đà Nẵng

8

23

Nguyễn Thanh Hùng

Gia Lai

8

24

Trần Minh Trí

Đà Nẵng

8

25

Đào Ngọc Long

Khánh Hòa

8

26

Bùi Văn Cọ

Đắk Lắk

8

27

Hồ Trung Lâm

Khánh Hòa

8

28

Tống Xuân Thụ

Quảng Ngãi

8

29

Huỳnh Bá Tính

Gia Lai

8

30

Nguyễn An Khanh

Bình Định

8

31

Huỳnh Siêu Tiến

Phú Yên

8

32

Vu Duy Thuong

Đắk Lắk

8

33

Nguyễn Tiến Trình

Bình Định

8

34

Đào Phan Minh Cần

Bình Định

8

35

Hồ Văn Trung

Phú Yên

8

36

Thạnh Hà Phước

Đà Nẵng

8

37

Phan Hải Linh

Đà Nẵng

6

38

Nguyễn Thị Liên

Đà Nẵng

8

39

Nguyễn Hoài Văn

Khánh Hòa

8

40

Nguyễn Hồng Quang Phương

Đắk Lắk

8

41

Trần Văn Luận

Đà Nẵng

8

42

Nguyễn Xuân Tuyến

Bình Định

8

43

Nguyễn Nhân Mùi

Đà Nẵng

7

44

Lê Trung Hưng

Khánh Hòa

8

45

Phạm Văn Thành

Đắk Nông

8

46

Đặng Hữu Hùng

Đà Nẵng

8

47

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

8

48

Nguyễn Đức Minh

Quảng Ngãi

8

49

Hồ Phước Nam

Đà Nẵng

8

50

Trần Văn Trung

Quảng Nam

2