DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Phan Mạnh Hân

Đà Nẵng

8

2

Bùi Minh Châu

Đà Nẵng

8

3

Lê Thọ

Đà Nẵng

8

4

Dương Đức Khánh

Đà Nẵng

0

5

Hà Vũ Linh

Đà Nẵng

8

6

Ngô Thanh Bình

Quảng Ngãi

8

7

Hồ Văn Trung

Phú Yên

8

8

Võ Văn Việt

Đà Nẵng

8

9

Hồ Trung Lâm

Khánh Hòa

8

10

Lê Trung Hưng

Khánh Hòa

8

11

Đặng Văn Hải

Bình Định

8

12

Vương Mạnh Cường

Khánh Hòa

7

13

Nguyễn Hữu Tuấn

Quảng Nam

8

14

Hoàng Mạnh Tuấn

Đắk Lắk

8

15

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

8

16

Nguyễn Hồng Anh

Quảng Ngãi

8

17

Nguyễn Đăng Đệ

Đà Nẵng

8

18

Hà Bình

Khánh Hòa

8

19

Vũ Ngọc Tiến

Bình Định

4

20

Hoàng Trọng Dũng

Khánh Hòa

8

21

Đàm Minh Sơn

Đà Nẵng

0

22

Nguyễn Thị Thu Trang

Đà Nẵng

3

23

Đoàn Vương Quốc

Quảng Ngãi

8

24

Nguyễn Đăng Lâm

Quảng Ngãi

8

25

Đàm Văn Thảo

Quảng Ngãi

8

26

Lê Quang Khải

Đắk Lắk

8

27

Trần Văn Luận

Quảng Nam

0

28

Quách Ngọc Nam

Quảng Ngãi

8

29

Lê Quang Thiện

Đà Nẵng

8

30

Trần Anh Khoa

Khánh Hòa

8

31

Phan Đình Trung

Bình Định

7

32

Alăng Ngước

Quảng Nam

8

33

Trương Huỳnh Sơn

Đà Nẵng

8

34

Hồ Anh Tiến

Gia Lai

8

35

Bùi Thanh Lang

Đà Nẵng

8

36

Nguyễn Hoàng Thái Khang

Khánh Hòa

8

37

Phạm Đăng Khiêm

Đà Nẵng

8

38

Nguyễn Hữu Tấn

Quảng Nam

8

39

Nguyễn Hồng Quang Phương

Đắk Lắk

8

40

Đinh Quang Nghĩa

Đà Nẵng

1

41

Trần Hưng Đạo

Bình Định

5

42

Lâm Quang Bình

Đà Nẵng

8

43

Nguyễn Công Hưng

Đà Nẵng

8

44

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

8

45

Trịnh Xuân Đào

Khánh Hòa

8

46

Hồ Minh Đức

Bình Định

8

47

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

8

48

Lê Văn Cảnh (văn Cảnh)

Bình Định

8

49

Trần Văn Mỹ

Khánh Hòa

8

50

Nguyễn Tấn Sang

Quảng Ngãi

0