THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

20/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 456 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 117 tác giả

Địa phương: 10 tỉnh/thành

DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Vinh

Bình Định

0

2

Nguyễn Hữu Tấn

Quảng Nam

8

3

Lê Oanh

Đắk Lắk

8

4

Phan Mạnh Hân

Đà Nẵng

0

5

Đặng Hữu Hùng

Đà Nẵng

8

6

Đinh Hoàng Minh Tuấn

Quảng Nam

0

7

Trần Hưng Đạo

Bình Định

0

8

Lê Thọ

Đà Nẵng

8

9

Phạm Trần Bình

Gia Lai

4

10

Nguyễn Hồng Quang Phương

Đắk Lắk

7

11

Hoàng Minh Tuấn

Khánh Hòa

0

12

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

4

13

Phạm Đăng Khiêm

Đà Nẵng

8

14

Hà Phươc Thạnh

Đà Nẵng

8

15

Trần Tâm Phúc

Đà Nẵng

0

16

Đoàn Vương Quôc

Quảng Ngãi

6

17

Nguyễn Đức Minh

Quảng Ngãi

8

18

Võ Duy Tuyên

Kon Tum

8

19

Nguyễn Đức Bá Thiên

Quảng Nam

5

20

Lương Nguyễn Anh Trung

Quảng Ngãi

8

21

Hoàng Trọng Dũng

Khánh Hòa

8

22

Hà Vũ Linh

Đắk Lắk

8

23

Bùi Thanh Trung

Quảng Ngãi

0

24

Nguyễn Duy Sinh

Quảng Ngãi

8

25

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

7

26

Cao Nguyên Vũ

Quảng Ngãi

2

27

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

4

28

Trần Văn Luận

Quảng Nam

0

29

Nguyễn Công Hưng

Đà Nẵng

8

30

Huỳnh Gạch

Quảng Nam

8

31

Hồ Trung Lâm

Khánh Hòa

0

32

Hoàng Quốc Vinh

Gia Lai

0

33

Lê Hoàng Bách

Khánh Hòa

0

34

Trần Anh Khoa

Khánh Hòa

8

35

Đỗ Nguyễn Đình Phong

Khánh Hòa

4

36

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

8

37

Nguyễn Hữu Thư

Quảng Ngãi

0

38

Đỗ Anh Vũ

Quảng Nam

4

39

Nguyễn Lúc

Khánh Hòa

0

40

Lê Trung Hưng

Khánh Hòa

8

41

Nguyễn Quốc Bửu

Khánh Hòa

1

42

Đỗ Tuấn Ngọc

Khánh Hòa

0

43

Quảng Bá Hải

Đà Nẵng

8

44

Bùi Minh Châu

Đà Nẵng

8

45

Phạm Văn Thành

Đắk Nông

0

46

Hồ Văn Trung

Phú Yên

1

47

Tienngoctran111@gmail.com

Đà Nẵng

7

48

Nguyễn Ái Việt

Đà Nẵng

5

49

Bùi Thanh Lang

Đà Nẵng

8

50

Phạm Thị Thanh Thuỷ

Đà Nẵng

0