DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Phan Mạnh Hân

Đà Nẵng

8

2

Bùi Minh Châu

Đà Nẵng

8

3

Lê Thọ

Đà Nẵng

5

4

Dương Đức Khánh

Đà Nẵng

0

5

Hà Vũ Linh

Đà Nẵng

8

6

Ngô Thanh Bình

Quảng Ngãi

0

7

Hồ Văn Trung

Phú Yên

0

8

Võ Văn Việt

Đà Nẵng

0

9

Hồ Trung Lâm

Khánh Hòa

0

10

Lê Trung Hưng

Khánh Hòa

8

11

Đặng Văn Hải

Bình Định

7

12

Vương Mạnh Cường

Khánh Hòa

5

13

Nguyễn Hữu Tuấn

Quảng Nam

2

14

Hoàng Mạnh Tuấn

Đắk Lắk

6

15

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

0

16

Nguyễn Hồng Anh

Quảng Ngãi

0

17

Nguyễn Đăng Đệ

Đà Nẵng

8

18

Hà Bình

Khánh Hòa

8

19

Vũ Ngọc Tiến

Bình Định

4

20

Hoàng Trọng Dũng

Khánh Hòa

3

21

Đàm Minh Sơn

Đà Nẵng

0

22

Nguyễn Thị Thu Trang

Đà Nẵng

3

23

Đoàn Vương Quốc

Quảng Ngãi

0

24

Nguyễn Đăng Lâm

Quảng Ngãi

0

25

Đàm Văn Thảo

Quảng Ngãi

0

26

Lê Quang Khải

Đắk Lắk

0

27

Trần Văn Luận

Quảng Nam

0

28

Quách Ngọc Nam

Quảng Ngãi

8

29

Lê Quang Thiện

Đà Nẵng

1

30

Trần Anh Khoa

Khánh Hòa

8

31

Phan Đình Trung

Bình Định

1

32

Alăng Ngước

Quảng Nam

8

33

Trương Huỳnh Sơn

Đà Nẵng

4

34

Hồ Anh Tiến

Gia Lai

0

35

Bùi Thanh Lang

Đà Nẵng

0

36

Nguyễn Hoàng Thái Khang

Khánh Hòa

3

37

Phạm Đăng Khiêm

Đà Nẵng

7

38

Nguyễn Hữu Tấn

Quảng Nam

2

39

Nguyễn Hồng Quang Phương

Đắk Lắk

8

40

Đinh Quang Nghĩa

Đà Nẵng

1

41

Trần Hưng Đạo

Bình Định

4

42

Lâm Quang Bình

Đà Nẵng

8

43

Nguyễn Công Hưng

Đà Nẵng

8

44

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

5

45

Trịnh Xuân Đào

Khánh Hòa

7

46

Hồ Minh Đức

Bình Định

0

47

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

2

48

Lê Văn Cảnh (văn Cảnh)

Bình Định

8

49

Trần Văn Mỹ

Khánh Hòa

8

50

Nguyễn Tấn Sang

Quảng Ngãi

0

12