THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

20/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 2064 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 280 tác giả

Địa phương: 10 tỉnh/thành

» THÔNG BÁO TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRIỂN LÃM

Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực NTBTN 2020 trân trọng chúc mừng các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm.

BTC sẽ gửi email thông báo đến cho các tác giả có tác phẩm được chọn vào lúc 21:30 ngày 5/8/2020.

Trong thời gian chưa tổ chức triển lãm, đề nghị các tác giả không được công bố tác phẩm được chọn của mình lên mạng xã hội. BTC có quyền hủy tác phẩm nếu tác giả vi phạm.

Theo như thông báo ngày 4/8/2020. Các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm sẽ tạm dừng việc phóng rọi ảnh.

DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRIỂN LÃM

STT

TÁC GIẢ

TỈNH THÀNH

1

Trần Bảo Hòa

Bình Định

2

Đỗ Văn Đông

Bình Định

3

Hồ Minh Đức

Bình Định

4

Phan Minh Thọ

Bình Định

5

Ngô Thanh Binh

Bình Định

6

Nguyễn Ngọc Tuấn

Bình Định

7

Nguyễn Minh Quang

Bình Định

8

Nguyễn Tiến Trình

Bình Định

9

Trần Đình Hùng

Bình Định

10

Nguyễn Công Trung

Bình Định

11

Trương Đăng Huy

Bình Định

12

Trần Hưng Đạo

Bình Định

13

Phạm Văn Phùng

Đà Nẵng

14

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

15

Nguyễn Đăng Đệ

Đà Nẵng

16

Phạm Đăng Khiêm

Đà Nẵng

17

Đỗ Văn Pháp

Đà Nẵng

18

Lê Thọ

Đà Nẵng

19

Lê Huy Tuấn

Đà Nẵng

20

Huỳnh Nam Đông

Đà Nẵng

21

Trương Huỳnh Sơn

Đà Nẵng

22

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

23

Nguyễn Anh Cường

Đà Nẵng

24

Nguyễn Quang

Đà Nẵng

25

Quảng Bá Hải

Đà Nẵng

26

Lê Quang Thiện

Đà Nẵng

27

Trần Đình Nam

Đà Nẵng

28

Văn Quý Đức

Đà Nẵng

29

Nguyễn Nam

Đà Nẵng

30

Dương Xuân Bình

Đà Nẵng

31

Dương Hoài An

Đắk Lắk

32

Lê Xuân Chiến

Đắk Lắk

33

Nguyễn Thanh

Đắk Lắk

34

Trần Hữu Hạt

Đắk Lắk

35

Hà Vũ Linh

Đắk Lắk

36

Nguyễn Văn Lộc

Đắk Lắk

37

Lê Quang Khải

Đắk Lắk

38

Tôn Thất Tuấn Ninh

Đắk Lắk

39

Trần Thị Mùi

Đắk Lắk

40

Ngô Minh Phương

Đắk Nông

41

Nguyễn Hùng

Đắk Nông

42

Nguyễn Thanh Hùng

Gia Lai

43

Nguyễn Linh Vinh Quốc

Gia Lai

44

Nguyễn Ngọc Hòa

Gia Lai

45

Nguyễn Quang Thành

Gia Lai

46

Ngô Huy Tịnh

Gia Lai

47

Nguyễn Tấn Kần

Gia Lai

48

Lê Văn Vinh

Gia Lai

49

Hoàng Quốc Vĩnh

Gia Lai

50

Nguyễn Ngọc Sơn

Gia Lai

51

Phạm Văn Hạnh

Gia Lai

52

Phạm Văn Dực

Gia Lai

53

Hồ Anh Tiến

Gia Lai

54

Hà Bình

Khánh Hòa

55

Hồ Trung Lâm

Khánh Hòa

56

Văn Hoài Nguyễn

Khánh Hòa

57

Trần Anh Khoa

Khánh Hòa

58

Lưu Thái Văn Chương

Khánh Hòa

59

Nguyễn Lúc

Khánh Hòa

60

Trịnh Dũng

Khánh Hòa

61

Diệp Vĩ Hoà

Khánh Hòa

62

Trịnh Xuân Đào

Khánh Hòa

63

Trần Trung Hoà

Khánh Hòa

64

Lê Trung Hưng

Khánh Hòa

65

Đỗ Tuấn Ngọc

Khánh Hòa

66

Nguyễn Văn Châu

Khánh Hòa

67

Vũ Ngọc Hoàng

Khánh Hòa

68

Nguyễn Văn Ban

Kon Tum

69

Nguyễn Sỹ Dũng

Kon Tum

70

Nguyễn Quang Vinh

Kon Tum

71

Nguyễn Thế Đức

Kon Tum

72

Nguyễn Ngọc Thái

Kon Tum

73

Hồ Văn Trung

Phú Yên

74

Lê Châu Đạo

Phú Yên

75

Huỳnh Lê Viễn Duy

Phú Yên

76

Lê Chí Trung

Phú Yên

77

Nguyễn Phong Hoàng

Phú Yên

78

Huỳnh Siêu Tiến

Phú Yên

79

Trần Quỳ

Phú Yên

80

Trần Văn Hồng

Phú Yên

81

Thái Bích Thuận

Quảng Nam

82

Đặng Kế Cường

Quảng Nam

83

Đặng Kế Đức

Quảng Nam

84

Đinh Tất Cảnh

Quảng Nam

85

Mai Thành Chương

Quảng Nam

86

Lê Phước Huy

Quảng Nam

87

Lê Huỳnh Nghĩa

Quảng Nam

88

Huỳnh Bá Tiện

Quảng Nam

89

Huỳnh Hà

Quảng Nam

90

Lê Trọng Khang

Quảng Nam

91

Lê Vấn

Quảng Nam

92

Hoàng Ngô Hải

Quảng Nam

93

Trần Công

Quảng Nam

94

Thái Tuấn Kiệt

Quảng Nam

95

Nguyễn Đức Bá Thiên

Quảng Nam

96

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

97

Phan Trọng Đạt

Quảng Nam

98

Lương Nguyễn Anh Trung

Quảng Ngãi

99

Đàm Văn Thảo

Quảng Ngãi

100

Nguyễn Đức Phong

Quảng Ngãi

101

Ngô Thanh Bình

Quảng Ngãi

102

Nguyễn Hữu Thư

Quảng Ngãi

103

Nguyễn Văn Xuân

Quảng Ngãi

104

Lê Minh Thể

Quảng Ngãi

105

Nguyễn Đức Minh

Quảng Ngãi

106

Nguyễn Phùng Căn

Quảng Ngãi

107

Nguyễn Tấn Cư

Quảng Ngãi

108

Bùi Thanh Trung

Quảng Ngãi