THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

20/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 2064 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 280 tác giả

Địa phương: 10 tỉnh/thành

» TÁC PHẨM GIẢI THƯỞNG

HUY CHƯƠNG VÀNG
 
 
 
HCV: Cảng Biển Về Đêm - Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng)
 
 
HUY CHƯƠNG BẠC
 
 
HCB: Văn Minh Lúa Nước - Đàm Văn Thảo (Quảng Ngãi)
 
 
 
HCB: Nắng Cuối Ngày - Trần Bảo Hòa (Bình Định)
 
 
 
HCB: một thế kiếm - Hồ Minh Đức (Bình Định)
 
 
HUY CHƯƠNG ĐỒNG
 
 
HCĐ: Bộ Đội Khám Bệnh Cho Dân Tộc Thiểu Số - Nguyễn Ngọc Hòa (Gia Lai)
 
 
 
HCĐ: Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên biển - Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng)
 
 
 
HCĐ: Sông quê êm đềm - Nguyễn Công Trung (Bình Định)
 
 
HCĐ: Nhuộm Cói - Nguyễn Tấn Kần (Gia Lai)
 
KHUYẾN KHÍCH
 
 
KK: Bóng Cha - Nguyễn Minh Quang (Bình Định)
 
 
 
KK: Nghề Làm Thúng - Nguyễn Tấn Kần (Gia Lai)
 
 
 
KK: Biển gọi - Huỳnh Nam Đông (Đà Nẵng)
 
 
 
KK: Về nguồn - Dương Hoài An (Đắk Lắk)
 
 
 
KK: Lai dắt giàn khoan Đại Hùng - Cột mốc chủ quyền giữa biển đông - Nguyễn Tấn Cư (Quảng Ngãi)
 
 
 
KK: Nghiên cứu vacxin - Hoàng Quốc Vĩnh (Gia Lai)
 
 
 
KK: Ca 3 cho đường biên giới . - Đỗ Văn Đông (Bình Định)