THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

20/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 2064 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 280 tác giả

Địa phương: 10 tỉnh/thành

» Hội đồng giám khảo

1. NSNA Lý Hoàng Long, UVBCH, Chủ tịch HĐNT - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Lê Nguyễn, E.VAPA/G, UV BCH - Thành viên

3. NSNA Trương Vững, E.VAPA/G - Thành viên

4. NSNA Đặng Quang Vinh, E.VAPA/G - Thành viên

5. NSNA Ngô Quang Phúc, E.VAPA/G - Thành viên