DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Ngô Văn Đức

Đà Nẵng

8

38

Lê Thị Thọ

Phú Yên

7

39

Trương Huỳnh Sơn

Đà Nẵng

8

40

Lương Chính Hữu

Đắk Lắk

8

41

Nguyễn Tiến Dũng

Bình Định

8

42

Lê Thanh Hải

Bình Định

8

43

Bùi Tá Tri

Gia Lai

4

44

Nguyễn Ngọc Thái

Kon Tum

8

45

Vũ Duy Thương

Đắk Lắk

8

46

Vu Duy Thanh

Đắk Lắk

7

47

Võ Anh Tài

Khánh Hòa

8

48

Trần Thiện Nhật

Bình Định

8

49

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

8

50

Trần Quốc Việt

Bình Định

8

51

Hoàng Trọng Dũng

Khánh Hòa

8

52

Vo Duy Tuyen

Kon Tum

8

53

Đỗ Tuấn Ngọc

Khánh Hòa

8

54

Phạm Vũ Thanh Bình

Khánh Hòa

8

55

Bùi Mai Thiện

Khánh Hòa

8

56

Nguyễn Hồng Anh

Quảng Ngãi

8

57

Đinh Hoàng Minh Tuấn

Quảng Nam

6

58

Phạm Trung Thành

Khánh Hòa

8

59

Hà Bình

Khánh Hòa

8

60

Nguyễn Thanh Hùng

Gia Lai

8

61

Lê Minh Thể

Quảng Ngãi

8

62

Nguyễn Xuân Tư

Đà Nẵng

8

63

Hoàng Ngô Hải

Quảng Nam

8

64

Lưu Thái Văn Chương

Khánh Hòa

4

65

Võ Văn Cậy

Khánh Hòa

8

66

Nguyễn Hoàng Thái Khang

Khánh Hòa

2

67

Phạm Văn Hạnh ( Nhất Hạnh)

Gia Lai

8

68

Nguyễn Văn Thành

Gia Lai

8

69

Nguyễn Ngọc Sơn

Gia Lai

8

70

Hồ Văn Trung

Phú Yên

8

71

Võ Đình Khoa

Gia Lai

8

72

Nguyễn Thị Liên

Đà Nẵng

8