DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Trương Công Minh

Đà Nẵng

8

38

Nguyễn Vĩnh Phan

Đà Nẵng

8

39

Nguyễn Thanh Dũng

Quảng Nam

7

40

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

8

41

Lưu Quốc Trí

Bình Định

8

42

Lê Quang Khải

Đắk Lắk

0

43

Lê Quang Thiện

Đà Nẵng

8

44

Đỗ Tuấn Ngọc

Khánh Hòa

8

45

Nguyễn Quế

Khánh Hòa

0

46

Hà Thị Hoàng Anh

Đắk Nông

0

47

Le Quoc Phong

Bình Định

6

48

Nguyễn Tiến Trình

Bình Định

8

49

Lê Trung Hưng

Khánh Hòa

8

50

Mai Lộc

Khánh Hòa

8

51

Nguyễn Thị Liên

Đà Nẵng

8

52

Văn Quý

Khánh Hòa

1

53

Trịnh Xuân Đào

Khánh Hòa

8

54

Quảng Bá Hải

Đà Nẵng

8

55

Trần Tấn Vịnh

Quảng Nam

5

56

Lương Thanh Hưng

Bình Định

7

57

Lê Chí Thành

Đắk Lắk

0

58

Lê Quang Khải

Đắk Lắk

8

59

Nguyễn Duy Phúc

Phú Yên

8

60

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

8

61

Nguyễn Tiến Dũng

Bình Định

8

62

Ngô Văn Đức

Đà Nẵng

8

63

Nguyễn Công Hưng

Đà Nẵng

8

64

Trần Thiên Nhật

Bình Định

8

65

Võ Chí Hà

Bình Định

8

66

Trần Đình Châu

Khánh Hòa

8

67

Huỳnh Công Tâm

Bình Định

5

68

Huỳnh Nam Đông

Đà Nẵng

8

69

Nguyễn Văn Thành

Đà Nẵng

8

70

Phạm Minh Thảo

Khánh Hòa

8

71

Trịnh Nhân Hiếu

Quảng Ngãi

8

72

Võ Đình Khoa

Gia Lai

8