DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

8

2

Trần Hưng Đạo

Đà Nẵng

8

3

Phan Minh Thọ

Bình Định

8

4

Nguyễn Công Hưng

Đà Nẵng

8

5

Đặng Minh Tú

Đà Nẵng

8

6

Nguyễn Vĩnh Phan

Đà Nẵng

8

7

Nguyễn Đăng Đệ

Đà Nẵng

8

8

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

1

9

Trịnh Đào Em

Bình Định

8

10

Phạm Văn Thành ( Nghệ Danh: Phạm Thành)

Đắk Nông

8

11

Phạm Văn Cường

Quảng Nam

2

12

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

8

13

Lê Trung Hưng

Khánh Hòa

8

14

Nguyễn Ngô Bảo Ngọc

Đắk Lắk

5

15

Trương Công Minh

Đà Nẵng

8

16

Đỗ Thanh Liêm

Phú Yên

8

17

Đỗ Anh Vũ

Quảng Nam

8

18

Đoàn Vương Quốc

Quảng Ngãi

8

19

Lê Huy Tuấn

Đà Nẵng

8

20

Quảng Bá Hải

Đà Nẵng

6

21

Nguyễn Hùng

Đắk Nông

8

22

Hồ Trung Lâm

Khánh Hòa

8

23

Bùi Thanh Trung

Quảng Ngãi

8

24

Nguyễn Anh Cường

Đà Nẵng

8

25

Nguyễn Võ Trường Linh

Quảng Ngãi

8

26

Đặng Hữu Hùng

Đà Nẵng

8

27

Phan Xuân Nguyên

Gia Lai

8

28

Nguyễn Quang Vinh

Kon Tum

8

29

Hoàng Quốc Vĩnh

Gia Lai

8

30

Nguyễn Thị Quyên

Bình Định

8

31

Nguyễn Tấn Điểu

Quảng Nam

8

32

Nguyễn Văn Thành

Đà Nẵng

8

33

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

8

34

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

8

35

Bùi Thanh Lang

Đà Nẵng

8

36

Lê Quang Khải

Đắk Lắk

8