DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Vinh

Đắk Nông

0

2

Quảng Bá Hải

Đà Nẵng

8

3

Trần Hưng Đạo

Đà Nẵng

8

4

Nguyễn Tiến Trình

Bình Định

8

5

Mai Văn Liêm

Quảng Nam

8

6

Nguyễn Thái (nguyễn Ngọc Thái)

Kon Tum

8

7

Ngô Minh Phương

Đắk Nông

8

8

Bùi Hoả Tiễn

Đà Nẵng

0

9

Lê Xuân Chiến

Đắk Lắk

8

10

Nguyễn Thu Trang

Đà Nẵng

0

11

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

8

12

Lương Ngọc Linh

Đà Nẵng

7

13

Đoàn Vương Quốc

Quảng Ngãi

8

14

Ong Van Sinh

Đà Nẵng

8

15

Hà Bình

Khánh Hòa

8

16

Vu Duy Thuong

Đắk Lắk

8

17

Nguyen Duc Truong

Đắk Nông

0

18

Vương Mạnh Cường

Khánh Hòa

8

19

Nguyễn Hoài Văn

Khánh Hòa

8

20

Nguyễn Hữu Tấn

Quảng Nam

6

21

Phan Minh Thọ

Bình Định

8

22

Nguyễn Duy Thoan

Đắk Nông

8

23

Huỳnh Siêu Tiến

Phú Yên

8

24

Lê Chí Trung

Phú Yên

8

25

Phạm Ngọc Thành

Khánh Hòa

8

26

Nguyễn Lúc

Khánh Hòa

8

27

Bùi Minh Tâm

Đắk Lắk

8

28

Lê Anh Tuấn

Đắk Nông

8

29

Nguyễn Văn Thành

Đà Nẵng

0

30

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

8

31

Trần Văn Hồng

Phú Yên

8

32

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

8

33

Võ Văn Ánh

Đà Nẵng

0

34

Nguyễn Hùng

Đắk Nông

8

35

Lê Đức Anh

Đà Nẵng

0

36

Nguyễn Công Hưng

Đà Nẵng

8