DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Vinh

Bình Định

0

2

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

1

3

Trần Hưng Đạo

Đà Nẵng

8

4

Phan Minh Thọ

Bình Định

0

5

Nguyễn Công Hưng

Đà Nẵng

8

6

Đặng Minh Tú

Đà Nẵng

8

7

Phạm Văn Cường

Quảng Nam

0

8

Nguyễn Vĩnh Phan

Đà Nẵng

2

9

Nguyễn Đăng Đệ

Đà Nẵng

8

10

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

1

11

Trịnh Đào Em

Bình Định

0

12

Phạm Văn Thành ( Nghệ Danh: Phạm Thành)

Đắk Nông

8

13

Phạm Văn Cường

Quảng Nam

0

14

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

8

15

Lê Trung Hưng

Khánh Hòa

8

16

Nguyễn Ngô Bảo Ngọc

Đắk Lắk

5

17

Trương Công Minh

Đà Nẵng

1

18

Đỗ Thanh Liêm

Phú Yên

0

19

Đỗ Anh Vũ

Quảng Nam

0

20

Đoàn Vương Quốc

Quảng Ngãi

5

21

Lê Huy Tuấn

Đà Nẵng

8

22

Quảng Bá Hải

Đà Nẵng

4

23

Nguyễn Hùng

Đắk Nông

0

24

Hồ Trung Lâm

Khánh Hòa

0

25

Bùi Thanh Trung

Quảng Ngãi

3

26

Nguyễn Anh Cường

Đà Nẵng

8

27

Nguyễn Võ Trường Linh

Quảng Ngãi

0

28

Đặng Hữu Hùng

Đà Nẵng

8

29

Phan Xuân Nguyên

Gia Lai

1

30

Nguyễn Quang Vinh

Kon Tum

3