DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

289

Thân Nguyên

Đà Nẵng

8

290

Quangnguyen

Bình Định

8

291

Nguyễn Ngọc Hà

Phú Yên

2

292

Ngô Thanh Bình

Bình Định

8

293

Đặng Kế Đông

Quảng Nam

8

294

Dương Thanh Huy

Bình Định

5

295

Nguyễn Linh Vinh Quốc

Gia Lai

8

296

Vo Van Phi Long

Quảng Nam

8

297

Lại Quý Vân

Đắk Nông

8

298

Lương Công Lộc

Kon Tum

6

299

Nguyễn Nguyên Anh

Khánh Hòa

5

300

Bích Phượng

Đắk Nông

8

301

Mai Xuân Thiện

Gia Lai

3

302

Trần Đình Duy

Phú Yên

8

303

Hoàng Chí Dũng

Đà Nẵng

2

304

Trần Doãn Vinh

Gia Lai

8

305

Hoàng Hải Ngọc

Đắk Lắk

2

306

Phan Đăng Lâm

Phú Yên

2

307

Nguyễn Bá Thức

Đà Nẵng

1

308

Nguyễn Văn Thu

Phú Yên

8

309

Nguyễn Thanh Trúc

Kon Tum

8

310

Trinh Văn Tâm

Kon Tum

1

311

Võ Ngọc Cảm

Phú Yên

0

312

Đỗ Tấn Nghĩa

Phú Yên

6

313

Huỳnh Chí Hùng

Quảng Nam

4

314

Đặng Thanh Phương

Bình Định

8

315

Nguyễn La Phương

Đà Nẵng

0

316

Nguyễn Lan Phương

Đà Nẵng

3

317

Nguyễn Thanh Bảo

Phú Yên

8

318

Lê Văn Vinh

Gia Lai

8

319

Nguyenquang

Đà Nẵng

8

320

Trần Minh Hoàng

Gia Lai

2

321

Trương Đăng Huy

Bình Định

8

322

Võ Ngọc Cảm

Phú Yên

7

323

Nguyễn Xuân Sơn

Đắk Lắk

8

324

Vương Thanh Sơn

Bình Định

3