DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

289

Trần Tấn Minh

Đà Nẵng

5

290

Mai Thành Chương

Quảng Nam

8

291

Nguyễn Trọng Đợi

Bình Định

8

292

Nguyễn Ngọc Hòa

Gia Lai

8

293

Tô Hồng Phương

Bình Định

4

294

Trần Hữu Hòa

Gia Lai

8

295

Nguyễn Phước Hoài

Bình Định

8

296

Nguyễn Đức Thắng

Quảng Nam

8

297

Mai Văn Liêm

Quảng Nam

8

298

Lê Ngọc Minh

Phú Yên

8

299

Nguyễn Văn Bảy

Gia Lai

8

300

Nguyễn Thanh Tùng

Phú Yên

7

301

Đậu Quyết Thắng

Đà Nẵng

2