DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

253

Tương Thị Kim Nga

Đắk Lắk

8

254

Võ Văn Dũng

Khánh Hòa

5

255

Võ Trường

Gia Lai

2

256

Trần Văn Tư

Gia Lai

4

257

Ngô Thanh Bình

Bình Định

8

258

Phạm Nhật Vũ

Quảng Nam

2

259

Dương Văn Minh

Gia Lai

6

260

Phúc Tiến Hùng

Khánh Hòa

8

261

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Quảng Ngãi

4

262

Trần Quang Hồng

Gia Lai

8

263

Võ Văn Tiến

Quảng Nam

8

264

Hồ Trọng Tuấn

Gia Lai

5

265

Vũ Ngọc Hoàng

Khánh Hòa

8

266

Vũ Cao Khương (cao Khương)

Kon Tum

8

267

Kiet Thaituan

Quảng Nam

7

268

Đinh Thanh Hải

Đắk Nông

5

269

Nguyễn Thanh Thiệp

Quảng Nam

7

270

Thân Nguyên

Đà Nẵng

8

271

Lương Công Lộc

Kon Tum

8

272

Nguyễn Phong Hoàng

Phú Yên

8

273

Phạm Trang

Đắk Nông

7

274

Lê Minh Hà

Khánh Hòa

8

275

Trần Văn Minh

Gia Lai

8

276

Trần Bảo Hoà

Bình Định

8

277

Trương Hoài Vũ

Phú Yên

2

278

Phạm Xuân Sang

Quảng Ngãi

6

279

Nguyễn Minh Quang

Bình Định

8

280

Trần Hữu Hạt

Đắk Lắk

8

281

Ngô Minh Phương

Đắk Nông

8

282

Hà Nhật Tâm

Đắk Nông

5

283

Lê Hồng Nguyễn

Phú Yên

8

284

Đoàn Ngọc Sinh

Gia Lai

4

285

Đỗ Văn Pháp

Đà Nẵng

8

286

Nguyên Công Trung

Bình Định

8

287

Trần Văn Lâm

Bình Định

8

288

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Khánh Hòa

4