DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

253

Vũ Hải Hoàng

Bình Định

7

254

Mai Thành Chương

Quảng Nam

8

255

Lê Xuân Chiến

Đắk Lắk

8

256

Đoàn Ngọc Sinh

Gia Lai

4

257

Thai Tuan Kiet

Quảng Nam

7

258

Đỗ Văn Đông

Bình Định

8

259

Nguyễn Thành Đạt

Đắk Nông

8

260

Lê Trọng Khang

Quảng Nam

8

261

Nguyễn Văn Hải

Đà Nẵng

8

262

Nguyễn Phong Hoàng

Phú Yên

8

263

Nguyễn Đức Minh

Quảng Ngãi

8

264

Đinh Tất Cảnh

Quảng Nam

8

265

Nguyễn Thanh Thiệp

Quảng Nam

8

266

Tôn Văn An

Bình Định

8

267

Nguyễn Ngọc Sơn (phương Sơn)

Gia Lai

8

268

Trần Đình Nam

Đà Nẵng

4

269

Nguyễn Phùng Căn

Quảng Ngãi

8

270

Đặng Đức Bình

Khánh Hòa

3

271

Long Vũ ( Từ Ngọc Vũ)

Bình Định

8

272

Tô Hồng Phương

Bình Định

1

273

Phạm Văn Toàn

Phú Yên

6

274

Trần Bảo Hòa

Đắk Lắk

8

275

Phan Trọng Đạt

Quảng Nam

4

276

Nguyễn Xuân Long

Quảng Ngãi

5

277

Lê Chí Thành

Đắk Lắk

5

278

Nguyễn Hương Vượng

Đắk Lắk

3

279

Nguyễn Văn Lộc

Đắk Lắk

8

280

Nguyễn Ngọc Hòa

Gia Lai

8

281

Nguyễn Cao Hoài

Quảng Nam

2

282

Lê Bu (lê Đức Đạt)

Khánh Hòa

8

283

Ngô Ánh Khánh

Đà Nẵng

8

284

Nguyễn Văn Thành

Gia Lai

8

285

Trịnh Đào Em

Bình Định

8

286

Huỳnh Hà

Quảng Nam

8

287

Đỗ Đình Thi

Bình Định

5

288

Lê Hồ Bắc

Bình Định

8