DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

217

Trần Văn Trung

Đắk Nông

8

218

Cao Tấn Ngọc

Đà Nẵng

8

219

Huỳnh Lê Viễn Duy

Phú Yên

8

220

Nguyễn Ngọc Tuấn

Bình Định

8

221

Võ Văn Ánh

Đà Nẵng

8

222

Nguyễn Trà Thanh

Bình Định

8

223

Dương Phú Tâm

Quảng Nam

8

224

Nguyễn Tùng Đệ

Bình Định

8

225

Thái Bích Thuận

Quảng Nam

5

226

Trương Đình Khanh

Phú Yên

8

227

Trần Văn Hồng

Phú Yên

8

228

Đặng Văn Nở

Đà Nẵng

8

229

Đặng Bá Tiến

Đắk Lắk

1

230

Huỳnh Văn Tín

Bình Định

2

231

Trần Lê Lâm

Đà Nẵng

8

232

Diêu Quang Sơn

Đắk Lắk

4

233

Võ Văn Dũng

Khánh Hòa

8

234

Phạm Văn Hạnh ( Nhất Hạnh)

Gia Lai

8

235

Trần Hữu Hạt

Đắk Lắk

8

236

Trương Văn Hắng

Bình Định

8

237

Nguyễn Văn Thành

Gia Lai

8

238

Phạm Ngọc Thành

Khánh Hòa

8

239

Vũ Như Tài

Phú Yên

2

240

Hồ Văn Liêm

Khánh Hòa

5

241

Đặng Kế Cường

Quảng Nam

8

242

Trương Anh Tuấn

Khánh Hòa

0

243

Nguyen Van Ban

Bình Định

2

244

Lê Trọng Nhân

Quảng Ngãi

4

245

Lê Ngọc Minh

Phú Yên

8

246

Lê Vấn

Quảng Nam

8

247

Tran Ha Duyen

Khánh Hòa

0

248

Trần Đình Nam

Đà Nẵng

0

249

Huỳnh Châu

Quảng Nam

8

250

Nguyễn Đức Bá Thiên

Quảng Nam

8

251

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

8

252

Lê Hoàng Thanh Tùng

Phú Yên

8