DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

217

Nguyễn Văn Mãn

Khánh Hòa

8

218

Trần Phú Cường

Đắk Nông

8

219

Lê Xuân Chiến

Đắk Lắk

8

220

Nguyễn Thanh

Đắk Lắk

8

221

Phan Tấn Khôi

Quảng Nam

5

222

Thái Bích Thuận

Quảng Nam

8

223

Nguyễn Tùng Đệ

Bình Định

8

224

Lê Văn Ánh

Quảng Nam

8

225

Trần Văn Hồng

Phú Yên

8

226

Diệp Vĩ Hoà

Khánh Hòa

8

227

Huỳnh Bá Tiện (huỳnh Châu)

Quảng Nam

8

228

Lê Oanh

Đắk Lắk

6

229

Huynh Nam Dong

Đà Nẵng

8

230

Nguyễn Đức Minh

Quảng Ngãi

6

231

Hưng Lê Thế

Khánh Hòa

8

232

Nguyễn Phùng Căn

Quảng Ngãi

8

233

Nguyễn Văn Lộc

Đắk Lắk

8

234

Chu Văn Chỉ

Gia Lai

5

235

Nguyễn Nho Giang

Gia Lai

5

236

Phan Công Nam

Gia Lai

2

237

Chu Thế Dũng

Gia Lai

7

238

Hồ Huy Sương

Kon Tum

5

239

Phạm Hữu Sáng

Đắk Nông

8

240

Phùng Đức Dũng (đức Dũng)

Đà Nẵng

8

241

Phạm Kim Sơn

Bình Định

6

242

Nguyễn Hữu Hùng

Đắk Lắk

8

243

Đỗ Văn Đông

Bình Định

8

244

Nguyen Ngoc Oanh

Bình Định

8

245

Quách Tung Dương

Khánh Hòa

7

246

Lê Phước Huy

Quảng Nam

6

247

Phạm Công Quý

Gia Lai

8

248

Lê Văn Vinh

Gia Lai

8

249

Phạm Văn Quyến

Khánh Hòa

8

250

Phan Trọng Đạt

Quảng Nam

2

251

Trương Đăng Huy

Bình Định

8

252

Lại Lê Trường Khoa

Khánh Hòa

6