DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

181

Phạm Văn Dực

Gia Lai

8

182

Hòa Bình Minh

Gia Lai

7

183

Ngô Viết Minh

Phú Yên

7

184

Lê Châu Đạo

Phú Yên

8

185

Dương Phú Tâm

Quảng Nam

6

186

Lê Văn Lượng

Phú Yên

8

187

Đặng Kế Đức

Quảng Nam

8

188

Hồ Minh Đức

Bình Định

2

189

Trần Đình Duy

Phú Yên

8

190

Nguyễn Linh Vinh Quốc

Gia Lai

8

191

Trần Thị Mùi

Đắk Lắk

8

192

Trần Hải Bình

Khánh Hòa

8

193

Hoàng Hải Ngọc

Đắk Lắk

7

194

Vũ Thị Hồng

Khánh Hòa

1

195

Nguyễn Tấn Phát

Quảng Ngãi

8

196

Lê Hoàng Yến

Quảng Ngãi

8

197

Hồ Văn Liêm

Khánh Hòa

6

198

Lê Trọng Khang

Quảng Nam

8

199

Huỳnh Siêu Tiến

Phú Yên

8

200

Trần Văn Hùng

Gia Lai

8

201

Trịnh Dũng

Khánh Hòa

3

202

Trần Tấn Vịnh

Quảng Nam

7

203

Lương Nguyễn Anh Trung

Quảng Ngãi

8

204

Dương Hoài An

Đắk Lắk

8

205

Nguyễn Trung Thịnh

Quảng Nam

7

206

Đăng Trung Kiên

Đắk Lắk

3

207

Nguyễn Lúc

Khánh Hòa

8

208

Đinh Lơ

Đà Nẵng

8

209

Lê Huỳnh Nghĩa

Quảng Nam

8

210

Nguyễn Quốc Hưng

Quảng Ngãi

8

211

Vỏ Thị Thu Hiền

Đắk Lắk

5

212

Nguyễn Văn Thành

Gia Lai

8

213

Trịnh Văn Đạt

Phú Yên

8

214

Đào Phan Minh Cần

Bình Định

8

215

Nguyễn Ngọc Phước

Quảng Nam

8

216

Trần Hữu Thành

Đắk Nông

8