DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

181

Nguyễn Đông (nguyễn Văn Đông)

Khánh Hòa

8

182

Trần Ái Nhân

Bình Định

8

183

Nguyễn Thế Đức

Kon Tum

8

184

Nguyễn Minh Thọ

Đà Nẵng

8

185

Phan Đình Trung

Bình Định

8

186

Văn Thành Châu ( Nguyễn Văn Châu )

Khánh Hòa

8

187

Nguyen Dung Khang

Phú Yên

8

188

Ngô Thanh Bình

Quảng Ngãi

8

189

Ngô Mạnh Tuân

Bình Định

3

190

Lê Chí Trung

Phú Yên

8

191

Ngô Huy Tịnh

Gia Lai

8

192

Nguyễn Thị Thùy Trang

Gia Lai

8

193

Cao Vân Hùng

Quảng Nam

4

194

Lê Minh Trí

Quảng Nam

0

195

Trần Cao Duyên

Quảng Ngãi

8

196

Võ Triều Hải

Đà Nẵng

2

197

Bùi Đình Ngôn

Quảng Ngãi

8

198

Bùi Viễn Dương

Quảng Ngãi

8

199

Ngô Viết Minh

Phú Yên

0

200

Nguyễn Thanh Thảo

Phú Yên

8

201

Lê Châu Đạo

Phú Yên

8

202

Võ Văn Thành

Khánh Hòa

8

203

Nguyễn Văn Dự

Đắk Lắk

8

204

Nguyễn Tấn Cư

Quảng Ngãi

7

205

Lê Trọng Cường

Phú Yên

8

206

Trần Văn Hùng

Gia Lai

8

207

Đặng Đăng Khoa

Đà Nẵng

8

208

Trịnh Thu Nguyệt

Đà Nẵng

8

209

Haxuantien

Đắk Nông

8

210

Nguyễn Công Trung

Bình Định

8

211

Nguyễn Văn Trọng

Đắk Nông

8

212

Lê Huỳnh Nghĩa

Quảng Nam

6

213

Nguyễn Hữu Hùng

Đắk Lắk

8

214

Hà Nhật Tâm

Đắk Nông

3

215

Nguyễn Đức Thảo

Quảng Nam

7

216

Hồ Minh Tuấn

Đà Nẵng

8