DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Nguyễn Tấn Phát

Quảng Ngãi

8

146

Dương Thanh Xuân

Phú Yên

8

147

Lê Hồng Nguyễn

Phú Yên

8

148

Trần Quỳ

Phú Yên

8

149

Nguyễn Thị Hải

Phú Yên

4

150

Lê Lượng

Phú Yên

8

151

Nguyễn Hữu Sáng (đăng Khoa)

Quảng Nam

8

152

Lê Văn Ánh

Quảng Nam

7

153

Võ Văn Cậy

Khánh Hòa

8

154

Trần Công

Quảng Nam

8

155

Lê Huy Tuấn

Đà Nẵng

8

156

Ong Van Sinh

Đà Nẵng

8

157

Nguyễn Hữu Khiêm

Quảng Nam

8

158

Đỗ Đình Anh (bảo Anh)

Quảng Ngãi

8

159

Đoàn Văn Vương

Quảng Nam

0

160

Nguyễn Ngọc Phước

Quảng Nam

8

161

Nguyễn Xuân Tư

Đà Nẵng

8

162

Nguyễn Sỹ Dũng

Kon Tum

8

163

Vũ Ngọc Hoàng

Khánh Hòa

8

164

Trần Văn Minh

Gia Lai

8

165

Lê Văn Thọ

Đà Nẵng

4

166

Trần Văn Tư

Gia Lai

2

167

Trần Hồng Vân

Đắk Nông

0

168

Trần Hồng Vân

Đắk Nông

8

169

Lê Thành Đạt

Quảng Ngãi

0

170

Đoàn Minh Long

Khánh Hòa

8

171

Nguyễn Lương Bình

Quảng Nam

4

172

Nguyễn Văn Xuân

Quảng Ngãi

8

173

Nguyễn Đức Trường

Đắk Nông

8

174

Nguyễn Nhật Xuyên Sơn

Đắk Nông

8

175

Hồ Văn Trung

Phú Yên

8

176

Trần Đình Duy

Phú Yên

0

177

Phạm Đăng Khiêm

Quảng Nam

8

178

Nguyễn Trần Tiến

Quảng Ngãi

0

179

Nguyễn Quang Vinh

Kon Tum

8

180

Phạm Thế Binh

Kon Tum

3