DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Lê Chí Thành

Đắk Lắk

8

146

Nguyễn Hương Vượng

Đắk Lắk

8

147

Nguyễn Văn Xuân

Quảng Ngãi

8

148

Nguyễn Hữu Đức

Đà Nẵng

8

149

Đặng Thanh Phương

Bình Định

8

150

Tôn Thất Tuấn Ninh

Đắk Lắk

8

151

Nguyễn Tấn Cư

Quảng Ngãi

2

152

Trần Nguyễn Lê Hùng

Bình Định

1

153

Trần Đình Hùng

Bình Định

8

154

Ngô Thanh Bình

Quảng Ngãi

8

155

Nguyễn Tiến Trình

Bình Định

8

156

Lê Văn Cảnh (văn Cảnh)

Bình Định

8

157

Phạm Quốc Hưng

Khánh Hòa

8

158

Phạm Văn Chai

Bình Định

8

159

Bùi Đình Ngôn

Quảng Ngãi

8

160

Nguyễn Trà Thanh

Bình Định

8

161

Phạm Ngọc Tâm

Đắk Nông

7

162

Đặng Kế Cường

Quảng Nam

8

163

Nguyễn Tấn Khâm

Quảng Ngãi

8

164

Lê Vấn

Quảng Nam

8

165

Lại Khánh

Khánh Hòa

8

166

Lê Anh Tuấn

Đắk Nông

8

167

Võ Văn Thành

Khánh Hòa

8

168

Nguyễn Thanh Lộc

Đà Nẵng

8

169

Trần Tâm Phúc

Đà Nẵng

8

170

Phạm Ngọc Thành

Khánh Hòa

8

171

Huỳnh Văn Tín

Đắk Lắk

2

172

Trần Minh Ngọc

Khánh Hòa

8

173

Trần Công

Quảng Nam

4

174

Dương Thanh Huy

Bình Định

5

175

Mai Lộc

Khánh Hòa

8

176

Đoàn Cao Liêm

Phú Yên

8

177

Lương Thanh Hưng

Bình Định

4

178

Nguyễn Tấn Kần

Gia Lai

7

179

Nguyễn Hữu Long

Khánh Hòa

7

180

Huỳnh Hà

Quảng Nam

8