DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Du Muc Art (nguyễn Mạnh Tuấn)

Đà Nẵng

8

110

Đinh Tất Cảnh

Quảng Nam

8

111

Nguyễn Thanh Thảo

Phú Yên

8

112

Bùi Minh Tâm

Đắk Lắk

8

113

Nguyễn Ngọc Tuấn

Bình Định

8

114

Do Dinh Anh

Quảng Ngãi

3

115

Lại Quý Vân

Đắk Nông

8

116

Bích Phượng

Đắk Nông

6

117

Lê Chí Trung

Phú Yên

8

118

Nguyễn Thị Thu Trang

Đà Nẵng

2

119

Vương Mạnh Cường

Khánh Hòa

8

120

Dương Thanh Xuân

Phú Yên

8

121

Võ Chí Hà

Bình Định

8

122

Văn Thành Châu

Khánh Hòa

8

123

Phạm Trọng Cẩn

Khánh Hòa

8

124

Nguyễn Ngọc Quang

Đà Nẵng

5

125

Nguyễn Tiến Phúc

Quảng Ngãi

8

126

Lê Nghị

Quảng Ngãi

8

127

Lưu Quốc Trí

Bình Định

8

128

Nguyễn Trung Thịnh

Bình Định

4

129

Nam Phương

Đắk Lắk

8

130

Hồ Đắc Điều

Bình Định

8

131

Tran Ngoc Son

Bình Định

8

132

Nguyễn Minh Thọ

Đà Nẵng

8

133

Lê Hồ Bắc

Bình Định

4

134

Ngô Huy Tịnh

Gia Lai

8

135

Nguyễn Thị Thùy Trang

Gia Lai

8

136

Ong Van Sinh

Đà Nẵng

6

137

Nguyễn Đức Phong

Quảng Ngãi

8

138

Trần Thảo

Đà Nẵng

8

139

Trần Hồng Vân

Đắk Nông

8

140

Đặng Đức Bình

Khánh Hòa

4

141

Trịnh Nhân Hiếu

Quảng Ngãi

8

142

Mai Tuấn Vũ

Quảng Ngãi

8

143

Minh Đức ( Nguyễn Thế Đức )

Kon Tum

8

144

Trần Ngọc Vân

Bình Định

3