DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Nguyễn Anh Cường

Quảng Nam

0

110

Lê Văn Cảnh (văn Cảnh)

Bình Định

8

111

Bùi Minh Tâm

Đắk Lắk

8

112

Nguyễn Văn Hồi

Khánh Hòa

8

113

Mai Văn Liêm

Quảng Nam

8

114

Ngô Minh Phương

Đắk Nông

8

115

Trần Thị Mùi

Đắk Lắk

8

116

Trần Thị Mùi

Đắk Lắk

0

117

Hồng Tâm Vũ (vũ Hồng Tâm)

Khánh Hòa

8

118

Nguyễn Mạnh Tuấn

Đà Nẵng

8

119

Trịnh Dũng

Khánh Hòa

8

120

Nguyễn Hùng

Đắk Nông

8

121

Nguyễn Đức Thắng

Quảng Nam

8

122

Lê Anh Tuấn

Đắk Nông

8

123

Vương Mạnh Cường

Khánh Hòa

6

124

Đặng Kế Đức

Quảng Nam

8

125

Trần Quang Hồng

Gia Lai

8

126

Mai Tuấn Vũ

Quảng Ngãi

8

127

Nguyễn Hữu Long

Khánh Hòa

3

128

Vũ Duy Thành

Đắk Lắk

6

129

Phạm Văn Dực

Gia Lai

8

130

Trịnh Văn Đạt

Phú Yên

8

131

Trần Đình Hùng

Bình Định

8

132

Nguyễn Xuân Tuyến

Bình Định

8

133

Nguyễn Duy Sinh

Quảng Ngãi

8

134

Nguyễn Anh Cường

Quảng Nam

8

135

Lê Minh Thể

Quảng Ngãi

8

136

Nguyễn Hữu Đức

Đà Nẵng

8

137

Phùng Đức Dũng

Đà Nẵng

8

138

Nguễn Đức Phong

Quảng Ngãi

8

139

Phạm Ngọc Đường

Quảng Ngãi

8

140

Võ Duy Tuyen

Kon Tum

8

141

Hà Quốc Tấn

Đà Nẵng

8

142

Nguyễn Đăng Lâm

Quảng Ngãi

8

143

Đinh Lơ

Đà Nẵng

8

144

Tôn Thất Tuấn Ninh

Đắk Lắk

8