DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Nguyễn Ái Việt

Đà Nẵng

8

74

Nguyễn Sỹ Dũng

Kon Tum

8

75

Hồ Thị Mai

Đắk Nông

5

76

Hoàng Chí Dũng

Đà Nẵng

2

77

Hà Quốc Tấn

Đà Nẵng

8

78

Phạm Huy Đằng

Kon Tum

8

79

Phạm Ngọc Đường

Quảng Ngãi

8

80

Nguyễn Đăng Lâm

Quảng Ngãi

8

81

Lê Huỳnh Đức

Đà Nẵng

8

82

Lê Nho

Quảng Nam

2

83

Huỳnh Lê Viễn Duy

Phú Yên

8

84

Nguyễn Hoài Văn

Khánh Hòa

8

85

Trần Trung Hoà

Khánh Hòa

8

86

Trần Quỳ

Phú Yên

8

87

Trần Lê Lâm

Đà Nẵng

6

88

Nguyễn Quang

Đà Nẵng

8

89

Nguyễn Hy

Quảng Ngãi

5

90

Trần Văn Trung

Đắk Nông

8

91

Trịnh Xuân Đào

Khánh Hòa

8

92

Trần Đình Nam

Đà Nẵng

8

93

Nguyễn Hữu Khiêm

Quảng Nam

8

94

Hổ Anh Tiến

Gia Lai

8

95

Lê Thọ

Đà Nẵng

8

96

Phan Đình Trung

Bình Định

8

97

Phạm Đăng Khiêm

Đà Nẵng

8

98

Nguyễn Đức Bá Thiên

Quảng Nam

8

99

Lê Quang Thiện

Đà Nẵng

8

100

Phạm Văn Phùng

Đà Nẵng

8

101

Lê Minh Trí

Quảng Nam

8

102

Lương Tuấn Tú

Đắk Lắk

8

103

Nguyễn Văn Ban

Kon Tum

8

104

Hồ Minh Tuấn

Đà Nẵng

8

105

Nguyễn Điện Ngọc

Quảng Nam

8

106

Đào Quang Tuyên

Đà Nẵng

1

107

Nguyễn Minh Tùng

Phú Yên

8

108

Nguyễn Xuân Tuyến

Bình Định

8