DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Hồ Anh Tiến

Gia Lai

8

74

Hồ Viết Sum

Gia Lai

2

75

Lê Thanh Hải

Bình Định

7

76

Ngô Kim Đồng

Phú Yên

8

77

Lê Tho

Đà Nẵng

8

78

Nguyễn Tiến Phúc

Quảng Ngãi

8

79

Phạm Ngọc Tâm

Đắk Nông

8

80

Hồ Minh Đức

Bình Định

6

81

Bùi Thanh Trung

Quảng Ngãi

8

82

Nguyễn Đăng Đệ

Đà Nẵng

8

83

Lê Đức Quang

Khánh Hòa

8

84

Ngọc Ánh

Phú Yên

8

85

Nguyễn Văn Hà

Bình Định

8

86

Bùi Mai Thiện

Khánh Hòa

8

87

Huỳnh Siêu Tiến

Phú Yên

8

88

Trần Hữu Hoà

Gia Lai

8

89

Lưu Thái Văn Chương

Khánh Hòa

8

90

Nguyễn Văn Mãn

Khánh Hòa

8

91

Nguyễn Hồng Anh

Quảng Ngãi

8

92

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

8

93

Đặng Châu Anh Phong

Bình Định

0

94

Phan Y Thao

Phú Yên

8

95

Nguyễn Ngọc Mạnh

Bình Định

8

96

Nguyễn Thanh Hùng

Gia Lai

8

97

Quoc Vuong

Bình Định

8

98

Hoàng Ngô Hải

Quảng Nam

8

99

Nguyễn Hoàng Sanh

Phú Yên

8

100

Nguyễn Võ Trường Linh

Quảng Ngãi

8

101

Đặng Hữu Hùng

Đà Nẵng

8

102

Trương Huỳnh Sơn

Đà Nẵng

8

103

Hoàng Trọng Dũng

Khánh Hòa

8

104

Võ Hoài Huy

Bình Định

8

105

Trần Minh Ngọc

Khánh Hòa

4

106

Nguyễn Điện Ngọc

Quảng Nam

8

107

Nguyễn Lúc

Khánh Hòa

8

108

Lại Khánh

Khánh Hòa

8