Thông báo: Về việc hủy kết quả triển lãm của tác giả có tác phẩm phạm qui.

Sau khi Thông báo kết quả  tác phẩm được chọn triển lãm, Ban Tổ chức Liên hoan Ảnh Nghệ thuật Nam Trung bộ & Tây Nguyên lần thứ 24 năm 2019 đã phát hiện 2 tác giả  có tác phẩm được chọn triển lãm vi phạm Thể lệ của Liên hoan, gồm có:

1. Tác giả: Nguyễn Phước Hoài (Bình Định), 2 tác phẩm: “Biển Vịnh Hòa”, “Đồng muối Đề Gi”.

2. Tác giả: Nguyễn Xuân Tuyến ( Bình Định), tác phẩm: “Hòa mình với thiên nhiên”.

Ba tác phẩm trên đã tham gia triển lãm cuộc thi “Biển, Đảo quê hương 2018” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ban Tổ chức thống nhất hủy toàn bộ kết quả ảnh được chọn triển lãm của 2 tác giả trên.

Tác giả: Nguyễn Phước Hoài: 4 tác phẩm

Tác giả: Nguyễn Xuân Tuyển: 2 tác phẩm

Như vậy Tổng số ảnh triển lãm của Liên hoan Ảnh Liên hoan Ảnh Nghệ thuật Nam Trung bộ & Tây Nguyên lần thứ 24 năm 2019 tại Gia Lai còn lại là 177 tác phẩm của 130 tác giả.

Ban Tổ chức.

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 301 tác giả, 10 tỉnh/thành và 2139 tác phẩm