KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM (2019)

BTC Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên năm 2019 trân trọng chúc mừng các tác giả đã có tác phẩm được chọn triển lãm và xét giải thưởng. -> Xem tác phẩm chọn triển lãm tại đây

 

2. DANH SÁCH TÁC GIẢ

STT TÁC GIẢ TỈNH/THÀNH
1 Trần Bảo Hoà Bình Định
2 Đỗ Văn Đông Bình Định
3 Đặng Thanh Phương Bình Định
4 Tran Ngoc Son Bình Định
5 Hồ Minh Đức Bình Định
6 Trần Văn Lâm Bình Định
7 Phan Minh Thọ Bình Định
8 Nguyễn Tiến Dũng Bình Định
9 Ngô Thanh Bình  Bình Định
10 Phan Đình Trung Bình Định
11 Nguyễn Phước Hoài (Loại: Tác giả phạm quy) Bình Định
12 Nguyễn Thị Quyên Bình Định
13 Nguyễn Tiến Trình Bình Định
14 Nguyễn Trà Thanh Bình Định
15 Nguyen Ngoc Oanh Bình Định
16 Nguyễn Xuân Tuyến (Loại: Tác giả phạm quy) Bình Định
17 Hà Phước Thạnh Đà Nẵng
18 Nguyễn Thị Liên Đà Nẵng
19 Thái Quán Chúng Đà Nẵng
20 Trương Công Minh  Đà Nẵng
21 Đỗ Văn Pháp Đà Nẵng
22 Phùng Đức Dũng (Đức Dũng) Đà Nẵng
23 Nguyễn Công Hưng Đà Nẵng
24 Huynh Nam Dong Đà Nẵng
25 Trương Huỳnh Sơn Đà Nẵng
26 Huỳnh Văn Truyền Đà Nẵng
27 Nguyễn Anh Cường Đà Nẵng
28 Ngô Văn Đức Đà Nẵng
29 Nguyễn Ngọc Quang Đà Nẵng
30 Nguyễn Ái Việt Đà Nẵng
31 Nguyễn Quang Đà Nẵng
32 Ong Van Sinh Đà Nẵng
33 Trần Tâm Phúc Đà Nẵng
34 Quảng Bá Hải Đà Nẵng
35 Đào Quang Tuyên Đà Nẵng
36 Lê Quang Thiện Đà Nẵng
37 Nguyễn Văn Thành Đà Nẵng
38 Nguyễn Thanh Lộc  Đà Nẵng
39 Thân Nguyên Đà Nẵng
40 Trần Thảo Đà Nẵng
41 Trần Đình Nam Đà Nẵng
42 Dương Hoài An Đắk Lắk
43 Nguyễn Thanh Đắk Lắk
44 Trần Hữu Hạt Đắk Lắk
45 Hoàng Hải Ngọc Đắk Lắk
46 Nguyễn Hữu Hùng Đắk Lắk
47 Tương Thị Kim Nga Đắk Lắk
48 Trần Thị Mùi Đắk Lắk
49 Nam Phương Đắk Lắk
50 Nguyễn Văn Lộc Đắk Lắk
51 Huỳnh Văn Tín Đắk Lắk
52 Vũ Duy Thương Đắk Lắk
53 Tôn Thất Tuấn Ninh Đắk Lắk
54 Nguyễn Văn Hợp Đắk Lắk
55 Lê Oanh Đắk Lắk
56 Lê Xuân Chiến Đắk Lắk
57 Trần Phú Cường Đắk Nông
58 Hồ Thị Mai Đắk Nông
59 Ngô Minh Phương Đắk Nông
60 Lê Anh Tuấn Đắk Nông
61 Phạm Trang Đắk Nông
62 Nguyễn Linh Vinh Quốc Gia Lai
63 Nguyễn Ngọc Hòa Gia Lai
64 Chu Văn Chỉ Gia Lai
65 Ngô Huy Tịnh Gia Lai
66 Lê Văn Vinh Gia Lai
67 Hoàng Quốc Vĩnh Gia Lai
68 Nguyễn Văn Bảy Gia Lai
69 Trần Văn Minh Gia Lai
70 Nguyễn Ngọc Sơn Gia Lai
71 Phạm Văn Hạnh ( Nhất Hạnh) Gia Lai
72 Phan Xuân Nguyên Gia Lai
73 Phạm Văn Dực Gia Lai
74 Nguyễn Văn Thành Gia Lai
75 Võ Văn Dũng Khánh Hòa
76 Hà Bình Khánh Hòa
77 Hồ Văn Liêm Khánh Hòa
78 Hồ Trung Lâm Khánh Hòa
79 Nguyễn Lúc Khánh Hòa
80 Bùi Mai Thiện  Khánh Hòa
81 Diệp Vĩ Hoà Khánh Hòa
82 Trần Trung Hoà Khánh Hòa
83 Lê Trung Hưng Khánh Hòa
84 Đỗ Tuấn Ngọc Khánh Hòa
85 Vũ Ngọc Hoàng Khánh Hòa
86 Vương Mạnh Cường Khánh Hòa
87 Võ Văn Thành Khánh Hòa
88 Nguyễn Văn Ban Kon Tum
89 Nguyễn Sỹ Dũng Kon Tum
90 Phạm Huy Đằng Kon Tum
91 Nguyễn Quang Vinh  Kon Tum
92 Nguyễn Ngọc Thái Kon Tum
93 Lê Châu Đạo Phú Yên
94 Đoàn Cao Liêm Phú Yên
95 Dương Thanh Xuân Phú Yên
96 Huỳnh Lê Viễn Duy Phú Yên
97 Lê Ngọc Minh Phú Yên
98 Nguyễn Phong Hoàng Phú Yên
99 Nguyễn Thanh Tùng Phú Yên
100 Huỳnh Siêu Tiến Phú Yên
101 Trần Quỳ Phú Yên
102 Trịnh Văn Đạt Phú Yên
103 Thái Bích Thuận Quảng Nam
104 Đặng Kế Cường Quảng Nam
105 Đặng Kế Đức Quảng Nam
106 Phạm Đăng Khiêm Quảng Nam
107 Đinh Tất Cảnh Quảng Nam
108 Mai Thành Chương Quảng Nam
109 Nguyễn Hữu Khiêm Quảng Nam
110 Lê Huỳnh Nghĩa Quảng Nam
111 Huỳnh Bá Tiện (huỳnh Châu) Quảng Nam
112 Huỳnh Hà Quảng Nam
113 Lê Trọng Khang Quảng Nam
114 Lê Vấn Quảng Nam
115 Nguyễn Ngọc Phước Quảng Nam
116 Trần Công Quảng Nam
117 Dương Phú Tâm Quảng Nam
118 Đinh Hoàng Minh Tuấn Quảng Nam
119 Nguyễn Đức Bá Thiên Quảng Nam
120 Võ Văn Tiến Quảng Nam
121 Phan Vũ Trọng Quảng Nam
122 Lương Nguyễn Anh Trung Quảng Ngãi
123 Bùi Đình Ngôn Quảng Ngãi
124 Đoàn Vương Quốc Quảng Ngãi
125 Nguyễn Đăng Lâm Quảng Ngãi
126 Trịnh Nhân Hiếu Quảng Ngãi
127 Lê Minh Thể Quảng Ngãi
128 Nguyễn Phùng Căn Quảng Ngãi
129 Nguyễn Tấn Phát Quảng Ngãi
130 Bùi Thanh Trung Quảng Ngãi
131 Nguyễn Võ Trường Linh Quảng Ngãi
132 Mai Tuấn Vũ Quảng Ngãi

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 301 tác giả, 10 tỉnh/thành và 2139 tác phẩm