Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:

Hội VHNT Tỉnh Quảng Ngãi - Điện thoại: 0255.3826790

hoặc Lê Hoàng Yến - Phó Chánh văn phòng Hội VNHT Quảng Ngãi, ĐT: 0914217765.

Gửi ảnh

Mai Vinh: 0263.3700292

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 328 tác giả, 11 tỉnh/thành và 2109 tác phẩm