Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Nông

Địa chỉ: Khu nhà Công vụ, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại liên hệ: 05013545001

Thời gian liên hệ: Giờ hành chính

Hỗ trợ gửi ảnh:

Mai Vinh Điện thoại: 063.3700292

Mail: maivinhdl@yahoo.com.vn

Facebook: http://www.facebook.com/maivinhdalat

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 338 tác giả, 11 tỉnh/thành và 2236 tác phẩm