Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:

Hội NSNA Việt Nam - Ban Sáng Tác - Triển Lãm: 024.39435885

Hội VHNT Tỉnh Gia Lai- Điện thoại: 02693.824679 

Gửi ảnh

Mai Vinh: 0263.3700292

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 301 tác giả, 10 tỉnh/thành và 2139 tác phẩm